Những ngay qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn cơ bản được kiểm soát, số ca mắc mới trong cộng đồng đã giảm mạnh. Kết quả này đạt được là nhà địa phương đã phát huy tốt vai trò của tuyến y tế cơ sở. Ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch, lực lượng y tế xã Lục Sĩ Thành còn quan tâm, theo dõi quản lý, chăm sóc tốt các trường hợp F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ đang điều trị tại nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *