Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 15/10/2021, trừ các địa bàn, khu vực còn đang thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch. Các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp để giữ vững thành quả phòng, chống dịch, từng bước đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới.  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *