Sau 10 ngày thực hiện giản cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Vũng Liêm đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt trên 1 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *