Là địa phương có cấp độ dịch cấp 2 – vùng vàng, trong đó có 3 xã ở cấp độ 1 – vùng xanh, nhưng trước diễn biến còn phức tạp của dịch Covid-19, huyện Vũng Liêm tiếp tục nỗ lực thực hiện quyết liệt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, công tác phòng chống dịch tại các chợ được huyện đặc biệt quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *