Để đảm bảo giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là giảm lượng người tập trung đông ở các chợ truyền thống, từ ngày 19/7, huyện Vũng Liêm đã triển khai phương án phát phiếu đi chợ cho người dân hai ngày/lần. Những ngày đầu triển khai, chủ trương này nhận được sự đồng thuận và ý thức chấp hành của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *