Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 07/03, toàn tỉnh đã tiêm hơn 2,1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12 tuổi trở lên trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *