Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn CT UB Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” những ngày qua UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã phát động đợt cao điểm vận động quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *