Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch đặt tại các cửa ngõ ra vào trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang tích cực, chủ động thực hiện đồng bộ các biện phòng chống dịch bệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *