Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19, bài kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với học sinh lớp 1, lớp 2, được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Điều này nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh và tăng trách nhiệm quản lý của các cấp. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở giáo dục-đào tạo Vĩnh Long cho biết chỉ tổ chức cho học sinh lớp 1 và lớp 2 kiểm tra học kỳ 1 bằng hình thức trực tiếp khi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, đảm bảo an toàn khi trẻ đến trường.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *