Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, bắt đầu từ hôm nay 9/6, 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường trọng yếu ở tỉnh Vĩnh Long chính thức hoạt động với thời gian liên tục 24/24 giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *