Để đảm bảo cơ sở vật chất cách ly tập trung công dân Vĩnh Long từ vùng dịch trở về địa phương, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định kích hoạt khu cách ly tập trung và thành lập Ban Điều hành, các Tổ chuyên môn phục vụ cơ sở cách ly tập trung tại Trường Chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *