Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cách ly tập trung phòng chống dịch cho người từ vùng dịch COVID-19 về tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký QĐ kích hoạt khu cách ly tập trung và thành lập ban điều hành, các tổ chuyên môn phục vụ cơ sở cách ly tập trung tại nhà xưởng Cty TNHH Invest Mekong, KCN Hoà Phú, huyện Long Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *