Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định hỗ trợ trên 12 ngàn 200 lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 với tổng kinh phí hỗ trợ gần 12 tỷ 500 triệu đồng.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *