Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị, hướng đến việc chuyển đổi số toàn diện ở địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *