Thực hiện kế hoạch “Dạy học hiệu quả – Đảm bảo an toàn COVID-19” năm học 2021-2022, Sở GD và ĐT phối hợp với Đài PT và TH Vĩnh Long tổ chức dạy học trên Truyền hình đối với một số môn học của chương trình lớp 1, lớp 2 và lớp 6 học kỳ 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *