Sở Y tế Vĩnh Long vừa ban hành thông báo cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long vẫn ở cấp độ 3 (vùng cam); 2 huyện Bình Tân và Vũng Liêm ở cấp độ 2 (vùng vàng); 6 huyện, thị xã, thành phố còn lại ở cấp độ 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *