Thực hiện QĐ 2438 ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT đã ban hành hướng dẫn hoạt động vận tải tại địa phương, nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh tái hoạt động , phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân tại các khu vực thực hiện giãn cách theo CT15.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *