Từ tháng 8 năm nay, nhằm giám sát chặt chẽ hoạt động của người cách ly, TP Đà Nẵng đã ứng dụng công nghệ thông tin với việc triển khai thiết bị vòng đeo tay thông minh G – Track, phiên bản GPS cho các đối tượng cách ly. Phần mềm quản lý sẽ nhận cảnh báo về các trường hợp đi ra khỏi vị trí, khu vực dành cho người cách ly, cũng như cung cấp thông tin biểu đồ của người đeo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *