Để tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam đi ra nước ngoài, ứng dụng phòng, chống dịch PC-Covid vừa bổ sung tính năng “Hộ chiếu vắc xin”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *