Chủ tịch UBND Thành phố Vĩnh Long yêu cầu UBND 11 phường thuộc thành phố Vĩnh Long thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ bằng phiếu đối với các hộ gia đình trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. Thẻ vào chợ sẽ được phát cho đại diện các hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà trên địa bàn thuộc phạm vi các phường quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *