UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ LĐ TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *