Chiều ngày 15/09, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định số 2438 về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Sau đây là toàn bộ nội dung của quyết định trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *