Để giảm tải cho các cơ sở y tế điều trị tập trung, các Trung tâm y tế tuyến quận, huyện và các bệnh viện tư trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tiến hành thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thể trung bình và nặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *