Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành Công văn về việc tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến lây nhiễm mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *