Theo Bộ Y tế, có tới 203 triệu chứng khác nhau của hậu COVID-19 có thể xuất hiện sau khi đã hồi phục hoặc tồn tại dai dẳng từ đầu, hoặc tái phát. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng cho biết là cần tránh lạm dụng chỉ định khám hậu COVID-19 không cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *