Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Trà Ôn cơ bản được kiểm soát tốt, số ca mắc có chiều hướng giảm mạnh. Trà Ôn đang tiếp tục nỗ lực thực hiện quyết liệt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch covid-19. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, chủ động phòng, chống dịch.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *