Tính đến thời điểm này, TP.HCM vẫn đạt cấp độ 1 (vùng xanh) và đây là tuần thứ 3 liên tiếp thành phố duy trì được cấp độ dịch này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *