Nhiều tháng qua, cùng với cả hệ thống chính trị, các tổ covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch covid-19. Đóng góp của các tổ covid cộng đồng đã được ghi nhận và các hoạt động đang được người dân đồng tình để cùng tham gia phòng chống dịch tại cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *