Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vừa chuyển hỗ trợ 2 tấn nông sản và trái cây gửi đến Thành Đoàn TP.HCM để trao tặng người dân đang khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *