Bên cạnh sự gian khổ, hy sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch, thời gian qua, trên mọi miền của tổ quốc dù thành thị hay nông thôn, tất cả các thành phần, không kể giàu nghèo, dân tộc hay tôn giáo, cùng chung sức chung lòng vì tình dân tộc, nghĩa đồng bào với mong muốn góp sức cùng nhau vượt qua đại dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *