Nới lỏng giãn cách cùng với việc cho phép hoạt động trở lại các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/9 đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân khi có việc cần thiết. Tuy nhiên, tại các bến khách ngang sông đặt ra không ít lo lắng trong công tác phòng chống dịch khi nhiều người còn chủ quan trong việc tuân thủ 5k nơi đông người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *