Theo thông báo của Sở y tế tỉnh Vĩnh Long về cấp độ dịch của tỉnh  thì 8 xã, phường của thị xã Bình Minh dịch ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Tuy nhiên, với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt nhưng không lơ là, chủ quan”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bình Minh luôn nêu cao ý thức, tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *