Trong tình cảnh khó khăn, nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, chắc hẳn là ai cũng sẽ rất vui mừng. Tuy nhiên, hơn 1.300 người dân đã tự nguyện từ chối nhận suất hỗ trợ đợt 3 của TP.HCM vì muốn nhường cho những người khó khăn hơn mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *