Sở Công thương TP.HCM cho biết, tính đến ngày hôm qua, thành phố đã có 175 chợ truyền thống hoạt động lại trong tổng số 234 chợ hiện có trên địa bàn, tăng đến 107 chợ so với hơn 1 tháng trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *