Bộ Công Thương vừa lập thêm Tổ công tác đặc biệt nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa và hỗ trợ duy trì hoạt động, SX tại miền Bắc và miền Trung. Nhiệm vụ tổ là nắm sát diễn biến thị trường và nhu cầu hàng hóa thiết yếu của các tỉnh, TP, nhất là nơi đang giãn cách theo CT 16 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *