Phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho cuộc bầu cử ĐBQH  khóa 15 và HĐND các cấp NK 2021 – 2026 tại Vĩnh Long đã hoàn tất. Nhiều kịch bản phòng chống dịch chi tiết đã được ngành y tế và ủy ban bầu cử các cấp triển khai nhằm bảo vệ sức khỏe người dân góp vào thành công của ngày hội non sông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *