Sở Y tế TP.HCM đề nghị tất cả các bệnh viện sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, phương án tiếp nhận F0 và tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *