Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch khi thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức đoàn đến giám sát công tác này đang được thực hiện tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *