Qua kiểm tra thực tế, có trên 80% cơ sở, địa điểm kinh doanh, cửa hàng tiện lợi, chợ, nhà thuốc… thực hiện tốt công tác tạo mã và quét mã QR. Số lượng mã mới được tạo tăng nhanh từ cuối tháng 10 đến nay. Tuy nhiên vẫn còn một số cửa hành kinh doanh nhỏ lẻ chưa quan tâm và chưa hiệu tầm qua trọng của việc tạo và quét mã QR.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *