Theo thống kê của Sở giáo dục và đào tạo, tỷ lệ học sinh học trực tuyến ở bậc Tiểu học đạt hơn 80%, THCS hơn 96%, THPT là 99,8% và giáo dục thường xuyên gần 98%. Toàn tỉnh đã tổ chức gần 603.000 tiết dạy trực tuyến. Chất lượng dạy học trực tuyến từng bước được nâng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *