Để đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân, hạn chế tối đa đi lại không thật sự cần thiết khi thực hiện CT 16, Sở Công thương  Vĩnh Long triển khai hướng dẫn tăng cường quản lý hoạt động giao nhận hàng hóa thiết yếu bằng mô tô 2 bánh trong thời gian thực hiện giãn cách XH trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *