Học online liên tục do dịch bệnh khiến nhiều sinh viên năm cuối bị chậm tiến độ tốt nghiệp, các học phần thực hành, thí nghiệm… Do đó, nhiều trường đại học ở TP.HCM đã mở cửa đón sinh viên năm cuối trở lại trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *