Công tác điều trị các bệnh nhân COVID-19 sẽ thực hiện theo mô hình tháp 3 tầng, các địa phương phải sẵn sàng cơ sở điều trị, thu dung bệnh nhân theo mô hình này. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến khẩn về phòng chống COVID-19, kết nối tới điểm cầu của 63 tỉnh/thành phố và các đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *