Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký ban hành quyết định số 2782 về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo các cấp độ nguy cơ. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 16/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *