Hậu cần là một trong những mặt công tác quan trọng giúp lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, việc đảm bảo hậu cần cho lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch luôn được triển khai kịp thời, sáng tạo. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ hậu cần còn là lực lượng xông pha lên tuyến đầu góp phần quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh tham gia phòng, chống dịch hiệu quả…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *