Với tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo thực hiện chiến lược “5K + vắc xin”, tỉnh Quảng Ninh đã đề ra kế hoạch đạt miễn dịch cộng đồng. Đến nay địa tỉnh này đã tiêm trên 1,6 triệu mũi vắc xin phòng COVID-19. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục triển khai tiêm diện rộng đến người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *