Dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, đưa cuộc sống dần trở về trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, kéo dài, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là thực hiện công tác phòng chống dịch, nỗ lực giữ vững thành quả đã đạt được, tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Để làm được điều này, mỗi người dân cần có ý thức tự giác thực hiện các quy định một cách nghiêm túc, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *