Xây dựng pháo đài phòng chống dịch vững chắc từ cơ sở. Mỗi địa phương chủ động, sáng tạo, không trông chờ, ỷ lại sẽ là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt phương châm phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, là điều kiện cần thiết cho phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo đời sống người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *