Với mục tiêu sớm đưa Vĩnh Long trở về trạng thái “bình thường mới”, hiện các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực từng ngày để khoanh vùng, dập dịch và thu hẹp các “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng” để mở rộng các “vùng xanh” trên Bản đồ COVID-19 của tỉnh. Bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch đã và đang được triển khai quyết liệt, tỉnh còn phát động phong trào thi đua thiết lập và giữ vững “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19, nhằm tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức, đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *