Cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức quyết liệt. Những người làm báo vẫn ngày đêm sát cánh cùng với các lực lượng tuyến đầu, kết nối cộng đồng, loa tỏa thông điệp tích cực, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin chiến thắng dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *